Nazwisko

Pierwsi Drożdżeńscy, a właściwe Drożdżyńscy pochodzą z Krobii, miasteczka w Wielkopolsce w pow. gostyńskim. Najdawniejsza wzmianka w księgach metrykalnych parafii św. Mikołaja w Krobii o Drożdżyńskim dotyczy chrztu Alberta (Wojciecha) z 10 kwietnia 1640 roku syna Alberta (Wojciecha) Drożdżaka i Agnieszki. Drożdżak, tak brzmiało nazwisko w dzisiejszym rozumieniu i miało swoje "odmiany" w zależności od płci i stanu cywilnego. Żona Drożdżaka to Drożdżaczka, córka to Drożdżak lub Drożdżakówna. Często nowonarodzony (ale nie zawsze), syn Drożdżaka to Drożdżaczyk. Czasem też dorosły a nawet żonaty Drożdżak to Drożdżaczyk. Forma Drożdżyński (cały czas przez domniemanie zakładam, że "pisany" Drozdzynski, to po prostu Drożdżyński - pamiętamy, że wszystkie akta z Krobi są pisane łaciną) po raz pierwszy pojawia się w akcie z 10 sierpnia 1692, w którym student poznański Adam Kazimierz Drożdżyński jest ojcem chrzestnym. Jest on najprawdopodobniej synem Kazimierza Drożdżaczyka i Katarzyny urodzonym w 1671 r. W aktach zapowiedzi z pierwszego tygodnia 1697 r. występuje Franciszek Drożdżyński i Zofia Jankowska, oboje z Krobi, zapisani podczas trzeciej zapowiedzi, a więc najprawdopodobniej ślub został zawarty. Niestety, z braku danych, pary tej nie można jednoznacznie umiejscowić w drzewie genealogicznym. Często w aktach jakiś Drożdżaczyk na swoim chrzcie, występuje jako Drożdżyński w aktach chrztów swoich dzieci. W połowie XVIII wieku w zasadzie forma "Drożdżyński" jest już powszechna i można powiedzieć obowiązujaca. W piątym pokoleniu (Teresa, Walenty itd..) z 24-ech nowonarodzonych jedynie troje (Walenty, Justyna i Katarzyna - dzieci Józefa i Katarzyny) rodzi się z nazwiskiem Drożdżak, wszyscy pozostali już jako Drożdżyńscy. W pokoleniu szóstym wszyscy rodzą się już jako Drożdżyńscy. Ja, jak i wszyscy współcześni Drożdżeńscy pochodzimy w prostej linii od Maksymiliana Edwarda. Miał on pięciu synów, z których drugi Romuald rodzi się jako Drożdżeński, trzeci Marian i czwarty Władysław jako Drożdżyńscy i ostatni Ignacy znów jako Drożdżeński. O pierwszym nic nie wiadomo co mu zapisano w metryce chrztu. Ściśle biorąc, w metryce chrztu zapisywano nazwisko ojca dziecka chrzczonego. W akcie małżeństwa Maksymiliana Edwarda z Zofią Pstrokońską z roku 1821 proboszcz napisał "Maxymilian Edward Drożdzyński", (akt jest pisany po polsku), sam Maksymilian podpisuje się pod nim jako "Drozdziński", świadkiem na ślubie jest stryj Maksymiliana ksiądz Dionizy Drożdżyński, który podpisuje się "Drozdzynski", drugim świadkiem jest rodzony brat Maksymiliana Antoni Drożdżyński, który podpisuje się "Drożdżeński". Cóż, pozostaje chyba pogodzić się z tym galimatiasem i uznać za trafne spostrzeżenie piszącego posłowie do "Pamiątek Soplicy" Henryka Rzewuskiego, że dawniej zdecydowanie przeważała kultura "mówiona" nad "pisaną", jeśli już pisano, to dość rzadko i chyba łatwo zrozumieć, że nie przywiązywano tak dużej roli do szczegółów w piśmie jak dziś. Wprawdzie Rzewuski opisuje czasy stanisławowskie, ale powyższy ślub odbył się zaledwie dwadzieścia trzy lata po śmierci Stanisława Augusta. Wnuki Maksymiliana poza jednym niepewnym przypadkiem, wszyscy rodzą się jako Drożdżeńscy, tak są wpisywani i tak się podpisują w tych aktach wszyscy synowie Maksymiliana. W jednym jeszcze przypadku w akcie pisanym po rosyjsku napisano Dрожджинскiй.


Szlachectwo ?

Wszyscy bez wyjątku Drożdżyńscy urodzeni w Krobi byli mieszczanami. Świadczą o tym dopiski famatus w prawie wszystkich aktach metrykalnych, (innych dopisków brak), oraz świadectwo księdza Dionizego Drożdżyńskiego, który w swoim życiorysie pisanym na żądanie władz kościelnych w 1825 roku zaznaczył, że rodzice jego byli "stanu miejskiego". W pierwszych sześciu pokoleniach były jednak koligacje ze szlachtą, i tak Józef Drożyński szlachcic został mężem Marianny Drożdżyńskiej córki Józefa i Katarzyny, Łukasz Muśnicki herbu Przyjaciel z odm. został mężem Anny Marty Drożdżyńskiej córki Jana i Zofi z Ofierzyńskich, Maksymilian Edward Drożdżyński ożenił się z Zofią Pstrokońską herbu Poraj, córką Józefa i Domiceli z Ożarowskich, Rozalia Marianna Drożdżyńska, młodsza siostra Maksymiliana wyszła za mąż za Józefa Pstrokońskiego herbu Poraj, ojca jej bratowej. Ponadto, z akt wynika, że Józef Pstrokoński od 1815 był szwagrem Maksymiliana, zanim w 1821 r. został jego teściem. Najstarszy dokument (oprócz aktu chrztu), w którym występuje Maksymilian Drożdżyński pochodzi z parafii Irządze z roku 1820 i dotyczy urodzin i chrztu Edwarda Błażeja Macieja Pstrokońskiego syna Józefa i Marianny. Maksymilian jest w nim zapisany jako świadek "possesor dóbr Niedośpielina w obwodzie piotrkowskim". W następnym roku na swoim ślubie w tejże parafii Maksymilian jest już pisany jako "urodzony ... possesor folwarku Brzyski". W aktach chrztów swoich synów (oprócz Józefa, którego metryki nie ma) jest pisany jako urodzony, wielmożny i dziedzic Żarczyc Większych. Ponieważ w chwili narodzin Maksymiliana Edwarda, jego ojciec Jan był mieszczaninem, to żeby z czystym sumieniem uznać szlachectwo Maksymiliana, trzeba dociec, co takiego się stało między rokiem 1792 a ok.1821, że został "urodzonym". Wiele lat później w roku 1854 w sporządzonej Liście Stanu Służby dla Rządu Gubernialnego Radomskiego pisze się, że Maksymilian był "niewylegitymowanym synem szlachcica". Że niewylegitymowanym, to pewne, ale że synem szlachcica, to nieprawda. Starsza siostra Maksymiliana Anna Marta, za mężem Muśnicka, w aktach urodzin swoich pięciorga dzieci (miała ich sześcioro) występuje trzy razy jako Wielmożna Pani, raz jako "stanu szlacheckiego" i raz jako "urodzona". Młodsza siostra Maksymiliana Rozalia Marianna, za mężem Pstrokońska, w aktach urodzin czworga swoich dzieci (miała ich dziewięcioro) występuje jako "urodzona". Również Antonina Drożdżeńska z męża Gutkowska, córka Jana i Zofii, jako matka chrzestna występuje jako "Urodzona Pani" przy chrzcie swojej siostrzenicy. Wiemy jednak, że dowody szlachectwa są całkiem inne. Jeszcze później, bo w roku 1928 wydano w Warszawie pracę "Ród Poraitów-Pstrokońskich comesów z Burzenina" zebraną i opracowaną przez kustosza Archiwum Głównego Aleksandra Włodarskiego. Pisze on, że "Pstrokoński Józef, syn Macieja i Święcickiej, ur. w Żarkach, w ziemi piotrkowskiej w 1775 r., ożeniony 1 v. z Zofją hr. Ożarowską, z którą miał córkę Zofję za Drożdżeńskim, h. Sokola, obywatela ziemi piotrkowskiej, 2 v. z Różą Drożdżeńską." W Polsce jest siedem miejscowości o nazwie Żarki, ale żadna nie leży w ziemi piotrkowskiej. Jeżeliby chodziło o Żarki koło Myszkowa, bo tam Maksymilian był zastępcą burmistrza od 26.07.1831 r., to w latach 1752-1802 żaden Pstrokoński się tam nie urodził. Pierwsza żona Józefa, to Domicela córka Waleriana i Katarzyny z Jezierskich, i nie hrabianka lecz miecznikówna halicka, a nie Zofia. No i herb Sokola. Niewiadomo, skąd ta informacja, zwłaszcza że Drożdżeńscy nie występują w żadnym herbarzu, występują za to Drożdeńscy h. Sokola. Josif Wissarionowicz Dżugaszwili powiedział: доверяй но проверяй i tego trzeba się trzymać. Ciąg dalszy ... być może nastąpi.

@