Rodowody są to „drzewa genealogiczne” obejmujące potomstwo męskie i żeńskie, ale tylko w ramach tego samego nazwiska. Pomija się w nich potomstwo zrodzone z córek, ograniczając się jedynie do wymienienia ich samych wraz z ewentualnymi mężami. (W. Dworzaczek)
Bandrowscy h. Sas
Będlewscy
Baranowscy
Bieczyńscy
Bnińscy
Brodzcy
Łódzcy
Moszyńscy (Mosińscy)
Nowomiejscy
Opalińscy
h. Łodzia
Drewnowscy h. Junosza
Drożdżeńscy
Drożeńscy
(Drożyńscy)
Gråstenowie Działyńscy
Kościeleccy
Kucińscy
h. Ogończyk
Elżanowscy h. wł.
Gospodarczykowie Grabińscy h. Pomian
Grzybowscy Jordanowie h. Trąby
Karyory'owie Kaweccy Koniecpolscy h. Pobóg
Koprowscy
Kozankiewicze Lanckorońscy h. Zadora
Langnerowie Lilliecreutz
Stierncrona
Weltowie
Lipińscy Monighetti Muśniccy h. Przyjaciel z odm.
Odrowąże h. wł.
Otwinowscy h. Gryf
Ożarowscy h. Rawicz
Piperowie
Pstrokońscy h. Poraj
Schumannowie Składzińscy Strokowscy Tęczyńscy h. Topór
Tomiccy h. Łodzia
Wojciechowscy Zielińscy h. Jelita