Wykaz dokumentów
Numeracja poszczególnych akt odpowiada numerom w nawiasach kwadratowych w Indeksie osób i Wykazie miejscowości.

'; } } ?>
'; } } } ?>